Απόφαση «σταθμός» από το Πρωτοδικείο Κορίνθου για τον Ο.Α.Ε.Ε.

0

protoΜετά από μια σειρά ενεργειών του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας και την προσφυγή στη Δικαιοσύνη 49 μελών του, πετύχαμε την έκδοση της υπ’ αριθμ. 2/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία το Δικαστήριο υποχρεώνει τον Ο.Α.Ε.Ε., να θεωρεί προσωρινώς (έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής) τα βιβλιάρια υγείας καθενός από τους αιτούντες, ώστε να δικαιούνται αυτοί πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η υγεία των αιτούντων από τη μη θεώρηση των βιβλιαρίων τους, τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία είναι δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με τα εισοδήματά τους, έκρινε ότι συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και να υποχρεωθεί οΟΑΕΕ στην ασφάλιση των βιβλιαρίων τους, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι αυτοί οφείλουν τις εισφορές τους προς τον ΟΑΕΕκαι ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός, ότι το Δικαστήριο υποχρεώνει τον ΟΑΕΕστην θεώρηση των βιβλιαρίων των αιτούντων όχι μόνο για το τρέχον ασφαλιστικό έτος, αλλά μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής τους, τουλάχιστον δηλαδή για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από σήμερα.

Μετά από ένα δύσκολο και μακρύ αγώνα, έχουμε στα χέρια μας την πρώτη δικαστική απόφαση, η οποία εκδόθηκε μετά από πρωτοβουλία και οργάνωση ενός Εμπορικού Συλλόγου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Νεμέας ανοίγει, πρώτος στην Ελλάδα, το δρόμο σε όλους τους συλλόγους να ακολουθήσουν και να εξασφαλίσουν στα μέλη τους το αυτονόητο. Το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ασφάλιση και την υγεία εμάς και των παιδιών μας. Αυτή η απόφαση, ίσως αποτελεί και μια ηχηρή απάντηση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου μας, που τόσο έντονα εξ αρχής αμφισβήτησαν αυτήν την κίνηση και προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας.

Εμείς δεν θα σταθούμε εδώ. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια καθημερινά, δίπλα στα μέλη μας, γιατί θεωρούμε ότι αυτός είναι ο ρόλος και ο σκοπός του συλλόγου μας, η οργάνωση και η προσφορά με ανιδιοτέλεια, ο αγώνας για τον συνάδελφο – συνάνθρωπο.

Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε, τη δικηγόρο μας, Ιωάννα Παπαϊωάννου, η οποία χειρίστηκε την υπόθεση, για την υποστήριξή της και την άριστη συνεργασία μας και να τη συγχαρούμε για το αποτέλεσμα της δίκης, ελπίζοντας ότι θα έχουμε τη στήριξή της και στα επόμενα βήματα του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας.

Leave a Reply