Από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η υλοποίηση του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

0

Στο νέο πρόγραμμα έχουν δεσμευτεί πολύ σημαντικοί εθνικοί και ευρωπαϊκοί
πόροι, οι οποίοι και με την ιδιωτική συμμετοχή συνολικά θα ξεπεράσουν τα 500 εκ. ευρώ.
Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην
εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της
χώρας δίνοντας τη δυνατότητα για την αναθέρμανση της οικοδομής και άλλων κλάδων.
Οι μεταβολές που έχουν γίνει από την Κυβέρνηση στο καινούριο πρόγραμμα είναι
στοχευμένες και έχουν προκύψει μετά από διαβούλευση και παρεμβάσεις τόσο των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όσο και φορέων, καθώς και ενδιαφερομένων πολιτών. Πρόκειται
πλέον για ένα δικαιότερο σύστημα, αφού η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με
εισοδηματικά κριτήρια, ενισχύονται δηλαδή κατά προτεραιότητα εκείνα τα νοικοκυριά στα
οποία διαβιούν συμπολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα.
Παράλληλα, το καινούριο προγράμμα φροντίζει και για την ενίσχυση και αποκατάσταση
της αδικίας για χιλιάδες δικαιούχους του παλαιού προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’
οίκον», του «Εξοικονομώ Ι». Συγκεκριμένα για αυτό το σκοπό θα διατεθούν 61 εκ. Ευρώ
και θα διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση περισσότερων από 6000 ωφελούμενων. Να
σημειωθεί ότι το 2016 το Υπουργείο κάλυψε με 75 εκατ. Ευρώ περισσότερους από 8.500
δικαιούχους του παλαιού προγράμματος («Εξοικονομώ Ι»).
Ας μην ξεχνάμε ότι οι παραπάνω πόροι που δίνονται από αυτή την Κυβέρνηση για το
παλιό «Εξοικονομώ», έρχονται να διορθώσουν τα κακώς κείμενα της Κυβέρνησης
Σαμαρά-Βενιζέλου, όταν το 2014 χιλιάδες δικαιούχοι έμειναν “στον αέρα&” γιατί δεν
υπήρξε καμία πρόβλεψη για να χρηματοδοτηθούν όλες οι αιτήσεις που είχαν εγκριθεί.

 

Κόρινθος, 19.09.2017
Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας

Leave a Reply