Από την Πάτρα ξεκινάει η μονιμοποίηση των συμβασιούχων

0

Πρώτο θέμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, φέρνει ο δήμος Πατρέων την Παραμονή του προσωπικού των ανταποδοτικών Υπηρεσιών (Καθαριότητα, Αυτεπιστασία, Κοιμητήρια, Ηλεκτροφωτισμός), στην Υπηρεσία τους.

Δείχνοντας τις προθέσεις του δήμου αλλά και την διακηρυγμένη θέση του για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την εισήγηση του θέματος θα κάνει, ο ίδιος, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, και ώρα 15.30, στην Αίθουσα του συνεδριάσεων του Σώματος, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Παραμονή του προσωπικού των ανταποδοτικών Υπηρεσιών (Καθαριότητα, Αυτεπιστασία, Κοιμητήρια, Ηλεκτροφωτισμός), στην Υπηρεσία τους (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. Στήριξη της απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΔΗΠ).

3. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00035 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ιδιοκτησίας των κ.κ. Βασιλείου και Σταύρου Μιχαλόπουλου, μέσω συμψηφισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1/02 Πράξη Εφαρμογής, στις περιοχές ²Ιτιές – Λεύκα” του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 102/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της εξ ολοκλήρου ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του κ. Νικολάου Κρούσκα, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 237 και 238 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, καθώς και των επ’ αυτής επικειμένων (4/2006 πράξη αναλογισμού), στην οδό Χείλωνος Πατρέως (σχετική η αριθ. 103/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

5. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου), σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00035 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ιδιοκτησίας των κ.κ Σοφίας Μανωλοπούλου, Ευδοξία-Ανδριάνα Μάρκοβιτς και Σπύρου Νάκου, βάσει της υπ΄ αριθμ. 34/2000 διορθωτικής πράξης, επί της υπ’ αριθμ. 2/95 πράξης εφαρμογής, των περιοχών “Αρόη- Σαμακιά- Διάκου-Παγώνα-Γηροκομειό” του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 104/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου), σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00035 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ιδιοκτησίας των κ.κ Γεωργίου και Μαρίας Σπυροπούλου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 35.387/29-9-2006 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οικοπέδου, της συμβ/φου Πατρών Αθηνάς Ραβαζούλα και την υπ’ αριθμ. 46/06 Διορθωτική Πράξη, επί της υπ’ αριθμ. 7/97 πράξης εφαρμογής, στην περιοχή «Αγ. Παντελεήμονας – Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 105/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

7. Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου, επί της οδού Γιαννιτσών, για τις ανάγκες της υγειονομικής μονάδας ΠΕΔΥ Πάτρας (σχετική η αριθ. 106/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

8. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος, για την απευθείας ανάθεση της συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικοοικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

9. Σύμβαση παραχώρησης κτιρίου στην οδό Μανιακίου, για δημιουργία Παιδικού Σταθμού (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

10. Εισήγηση, για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, των εργαζομένων της υπό λύση- εκκαθάριση ΑΔΕΠ Α.Ε. (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

11. Έγκριση της αριθμ. 1/2017 μελέτης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού στην Καρυά Πατρών», προϋπολογισμού 170.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

12. Έγκριση της αριθ. 2/2017 μελέτης του έργου «Διανοίξεις οδών 2016», προϋπολογισμού 500.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

13. Έγκριση της αριθμ. 4/2017 μελέτης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων οδού Ευβοίας και λοιπών οδών Νοτίου Διαμερίσματος» του Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού 100.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

14. Έγκριση της αριθ. 5/2017 μελέτης του έργου «Ανακατασκευή οδού Λυκοχωρού- Ρωμανού» του Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού 372.000,00 (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

15. Έγκριση της αριθμ. 7/2017 μελέτης του έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης της οδού Αθανασίου Διάκου», προϋπολογισμού 157.883,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

16. Έγκριση της αριθ. 14/2016 μελέτης του έργου «Εργασίες διαπλάτυνσης οδού Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, από 25ης Μαρτίου έως Β΄ Κοιμητήριο», προϋπολογισμού 155.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

17. Έγκριση της αριθμ. 15/2017 μελέτης του έργου «Ανακατασκευή οδού, από Νεκροταφείο Σουλίου- Καρυά» του Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού 100.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

18. Έγκριση της αριθμ. 16/2017 μελέτης του έργου «Επισκευή- Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης, στην Τοπική Κοινότητα Ρωμανού του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 54.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

19. Έγκριση της αριθ. 17/2017 μελέτης του έργου «Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων 2017», προϋπολογισμού 181.440,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

20. α) Έγκριση τροποποίησης της οριστικής μελέτης του έργου «Έργα ανακατασκευής Γηπέδου Πετρωτού», προϋπολογισμού 365.000,00€ (με ΦΠΑ) και β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

21. Λήψη απόφασης περί: 1) έγκρισης παραχώρησης, άνευ ανταλλάγματος, της χρήσης του 4ου και 5ου ορόφου του κτιρίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, που βρίσκεται στην Πάτρα, επί της οδού Φωκαίας 26, επιφανείας 248,20τ.μ. έκαστος, για στέγαση και λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) «ΟΞΥΓΟΝΟ» και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή της σχετική σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση χώρου, εμβαδού 31,74 τ.μ., ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, εντός του κλειστού δημοτικού γηπέδου «Παναγία Αλεξιώτισσα», που βρίσκεται επί των οδών Λοχαγού Μενούνου, Κτησίου και Αλεξάνδρου Παπάγου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του κυλικείου, κατά τη διάρκεια προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων, εντός του κλειστού Γυμναστηρίου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

23. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στην 3η πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe, με τίτλο του έργου «Resource efficient and environmental friendly SMART CITIES». Ακρωνύμιο REE- smart (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

24. Παροχή βοήθειας, για τη συμμετοχή εθελοντικών ομάδων στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, προς ενίσχυση Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).

25. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ης παράτασης του έργου «Βελτίωση- αντικατάσταση υδραυλάκων άρδευσης» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

26. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2015), στο Αρκτικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και καθορισμός αποζημίωσης, λόγω διάλυσης του έργου «Κατασκευή πλατείας, επί της οδού Κοζάνης, στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών ανάπλασης πλατείας Υψηλών Αλωνίων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

29. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

30. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (αριθμ. 181/2017 απόφαση Δ.Σ.) (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

31. Ακύρωση της αριθ. 172/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση απόδοσης ποσού 150.000€ σε Σχολικές Επιτροπές, για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων- ίδιοι πόροι (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

32. Ορισμός εκπροσώπων, στις έκτακτες και τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, της ΑΧΑΪΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

33. Λήψη απόφασης, περί έγκρισης μετατροπής μονού τάφου σε διπλό, στο Α΄ Κοιμητήριο (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

34. Συγκρότηση επιτροπών: α) Συντήρησης και επισκευής οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων και β) παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών, για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων- μηχανημάτων, για το έτος 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

35. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Σεραζανέτ- τοίχοι αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

36. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος Επιτροπής).

37. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 360/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στην έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος Επιτροπής).

38. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Β. Ακαρέπη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

39. Διαγραφή ποσού τέλους και αντίστοιχου προστίμου (Α. Ακτύπη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

40. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Αθ. Αποστολοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

41. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Θ. Ασημακοπούλου- Μπακαλάρου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

42. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ε. Βασιλοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

43. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Γ. Γιαννακόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

44. Διαγραφή οφειλής (Χ. Γιαννόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

45. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Γιαννούτσος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

46. Διαγραφή οφειλής (Ελ. Διονυσοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

47. Διαγραφή ποσού (W Επιχειρήσεις εστιάσεως Α.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

48. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Λάσκαρης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

49. Διαγραφή οφειλής (Ε. Μαντάς) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

50. Διαγραφή οφειλής (Α. Παναγόπουλος, Σπ. Αλεξοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

51. Διαγραφή οφειλής (Γ. Παπαδημητρίου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

52. Διαγραφή ποσού (Γ. Σκλίβας, Π. Αθανασοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

53. Διαγραφή οφειλής (Γ. Σπηλιόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

54. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Β. Σωτηρχόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

55. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Β. Φαρμάκης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

56. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Α. Αναστόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

57. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Ν. Καλογεροπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

58. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, σε κατοίκους των περιοχών Ξερόλακας και Βιολογικού Καθαρισμού (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

59. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Ι. Πετρούτσος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Leave a Reply