Από θαύμα δεν είχαμε θύματα στον Ισθμο

0

Δείτε τον τρόπο που το ρυμουλκο τράβηξε το φορτηγό πλοίο.

Απάντηση