Δείτε τον τρόπο που το ρυμουλκο τράβηξε το φορτηγό πλοίο.