1130_133344

Φυσικά και δεν είναι από κανένα δάσος
 αλλά μέσα στην πόλη της Κορίνθου.