Από απλή περιέργεια….ένας μήνας σε αυτήν την κατάσταση….πότε προβλέπεται να αποκατασταθεί η ζημιά; (4 φωτογραφίες)

0
Πιο κεντρικό σημείο δεν γίνεται.
Τελικά μάλλον είναι θέμα γραφειοκρατίας.

Απάντηση