2015-11-12 11.19.06-1 2015-11-12 11.19.13-1 2015-11-12 11.21.52 2015-11-12 11.22.09-1 2015-11-12 11.22.13-1 2015-11-12 11.22.19-1 2015-11-12 11.36.58-1 2015-11-12 11.37.00-1 2015-11-12 11.37.03-1 2015-11-12 11.37.08-1

Ξεχωριστή κινητοποίηση για τους εμπόρους και βιοτέχνες της Κορινθίας με μικρή όμως συμμετοχή κάτι που δε φαίνεται να επηρρεάζει τους εκπροσώπους αφου καταλαβαίνουν οτι τα προβλήματα των επιχειρήσεων είναι πολλά.