Απάντηση σε δημοσιεύματα από την Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0

Επειδή η παραπληροφόρηση έχει τα όριά της, είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε αυτό που γνωρίζουν πολύ καλά οι παράγοντες των σωματείων λόγω της πυκνής αλληλογραφίας που έχουμε εδώ και 8 μήνες από τον Μάιο 2020 με τα σωματεία όταν η ΓΓΑ έθεσε το ζήτημα της εγγραφής των σωματείων στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων μέχρι 5 Ιουνίου 2020

Η ΕΠΣ Κορινθίας όχι μόνο δεν ήταν αδρανής στην προσπάθεια των σωματείων αλλά με σειρά από ενέργειες βοήθησε ( εκτός από τις νομικές, λογιστικές και ηλεκτρονικές βοήθειες) στο να διευκολυνθούν αυτά και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχια

παραθέτουμε τα εξής έγγραφα:

1) Επιστολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των σωματείων μας στον κ. Λευτέρη Αυγενάκη (αρ. πρωτ. 1652/ 14.05.20)

Λευτέρη Αυγενάκη. (αρ. πρωτ. 1663/22.05.20) ΟΜΑΤΕΙΩΝ,

2) Έγγραφο σε όλα τα σωματεία για εγγραφή στο μητρώο της ΓΓΑ αρ. πρωτ. 1662/22-05-20 3) Επιστολή για παράταση της προθεσμίας στον κ. Λευτέρη Αυγενάκη (αρ. πρωτ. 1652/ 14.05.20)

Λευτέρη Αυγενάκη. (αρ. πρωτ. 1663/22.05.20) ΟΜΑΤΕΙΩΝ,

2) Έγγραφο σε όλα τα σωματεία για εγγραφή στο μητρώο της ΓΓΑ αρ. πρωτ. 1662/22-05-20

Επιστολή για παράταση της προθεσμίας στον υπουργό κ.Λευτέρη Αυγενάκη. (αρ. πρωτ. 1663/22.05.20)

Απάντηση