Ανοιχτά το Σαββατοκύριακο τα γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων

0

Ανοιχτά το Σαββατοκύριακο τα γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων

Διεύρυνση ωραρίου – Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Σε διερεύνηση του ωραρίου λειτουργίας τους προχωρούν τα γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων των Αστυνομικών Τμημάτων για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.

Ειδικότερα τα γραφεία ταυτοτήτων θα λειτουργήσουν:

  • Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015, κατά τις ώρες 08.00 έως 18.00

  • Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00

Σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις αρχικής έκδοσης – αντικατάστασης δελτίων ταυτότητας, θα εκδίδεται άμεσα αυτό, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προσκομισθούν αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας, το οποίο ο ενδιαφερόμενος πολίτης αποκτά για πρώτη φορά, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι:

  • Δύο πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα)

  • Αίτηση που θα προμηθευτεί από την Αστυνομική Υπηρεσία.

  • Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το Rhesus (εφόσον επιθυμεί την αναγραφή του στο δελτίο).

  • Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο, ελληνικής ή ξένης Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» του ενδιαφερόμενου, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμεί ο ίδιος αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων, διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση)

Επίσης, για Δελτίο Ταυτότητας το οποίο εκδίδεται πρώτη φορά, απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση που είναι ανήλικος/η, την βεβαίωση των στοιχείων μπορεί να κάνει ο γονέας ή εκείνος, που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.

Σημειώνεται ότι η Αρχή έκδοσης του Δελτίου Ταυτότητας, υποχρεωτικά αναζητά αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας του αιτούντος (το πιστοποιητικό γέννησης δεν προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, από τα Γραφεία Ταυτοτήτων, μπορούν οι πολίτες να βρουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.hellenicpolice.gr / Οδηγός του Πολίτη – Δικαιολογητικά.

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας επίσης είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Ταυτοτήτων των υπηρεσιών ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Leave a Reply