Άνοιξε η εφαρμογή του ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις

0

Άνοιξε η εφαρμογή του ΟΑΕΔ προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, από επιχειρήσεις, για την κάλυψη 2.500 κενών θέσεων από το πρόγραμμα «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30 – 66 ετών». Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, όσες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες θέλουν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από σήμερα, 18 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί έως και τις 28 Νοεμβρίου στις 3 το μεσημέρι.

Η υποβολή των αιτήσεων θα μπορεί να γίνεται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση http://www.oaed.gr. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ, ενώ θα μπορούν να ασφαλιστούν για 25 ημέρες τον μήνα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα μήνες.

Οσες επιχειρήσεις επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οφείλουν να προχωρήσουν στην πρόσληψη των ανέργων που θα υποδείξει ο ΟΑΕΔ, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης, είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Οι 2.500 θέσεις που δεν καλύφθηκαν κατά την προηγούμενη αρχική δημόσια πρόσκληση διακρίνονται ως εξής:

• 1.420 θέσεις εργασίας στις 8 βασικές Περιφέρειες του Προγράμματος ή Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ηπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος).

• 1.080 θέσεις εργασίας στις 3 υπόλοιπες Περιφέρειες (Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία).

Υπενθυμίζεται ότι, εάν οι παραπάνω θέσεις καλυφθούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (28-11-2014), τότε θα σταματήσει αυτόματα το δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Leave a Reply