Ανακοίνωση του Περιφερειακού Τμήματος Κορινθίας του Πανελληνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για τα 5μηνα κοινωφελους εργασίας ΟΑΕΔ

0

‘Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος είναι σε εξέλιξη προγράμματα απασχόλησης,
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα 5μηνα και οι επιταγές κατάρτισης
(voucher) που στόχο έχουν όπως ισχυρίζονται ΕΕ και Κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν την
ανεργία και αναβαθμίσουν την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών.
Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας,
νομιμοποίησης της μαύρης εργασίας και τσακίσματος δικαιωμάτων και κατακτήσεων που
έχουν κερδηθεί με αγώνες και αίμα. Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα προγράμματα δεν
δικαιούνται άδειες, άδειες ασθενείας, επιδόματα και πληρώνονται κατά παρέκκλιση της
Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης και των οικείων συλλογικών συμβάσεων με μισθούς πείνας
και μάλιστα, αντί για εργαζόμενους τους καλούν και ωφελούμενους!
Είναι φανερό, ότι πραγματικοί ωφελούμενοι είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου,
τα κέντρα αποκατάστασης, το αστικό κράτος με τα παρακλάδια του (δήμοι, περιφέρειες)
αφού οι εργαζόμενοι αυτοί δεν τους κοστίζουν τίποτα και λειτουργούν ως μοχλός πίεσης
για μείωση μισθών και δικαιωμάτων για τους μόνιμους εργαζόμενους.
Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που εργαζόμενοι σε αυτά τα προγράμματα
εκτελούν εργασίες που δεν έχουν καμία σχέση με τη σύμβαση εργασίας. Όπως, για
παράδειγμα, ο δήμος Σικυωνίων, που απασχολούσε εργαζόμενες στα 5μηνα (2
φυσικοθεραπεύτριες, 1 νοσηλεύτρια, 2 κοινωνικές λειτουργοί και 1 γενικών
καθηκόντων) σε ένα πρόγραμμα απασχόλησης για παιδιά 7-12 ετών στο χώρο του
Ναυτικού Ομίλου Κιάτου τον οποίο τους είχαν αναθέσει επιπλέον να φροντίζουν και για την
καθαριότητά του όπως κατήγγειλε με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν.
Κορινθίας.

image

Και ας αναρωτηθούμε, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σε κοινωνικές υπηρεσίες με
εργαζόμενους 5μηνης διάρκειας; Υπάρχει ημερομηνία λήξης στις ανάγκες των ανθρώπων;
Σταματούν οι ανάγκες ενός ασθενή με αγγειακό εγκεφαλικό ή σκλήρυνση κατά πλάκας μετά
τους 5 μήνες; Οι απαντήσεις είναι ολοφάνερες.
Γιατί όμως υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα;
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις θεωρεί τις
κρατικές δαπάνες για υπηρεσίες υγείας ως κόστος και εμπόδιο της προσπάθειας στήριξης
με επιδοτήσεις και χρηματοδοτικά πακέτα της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου της υγείας και των άλλων κλάδων. Γι’
αυτό ψηφίζουν νόμους που μειώνουν μισθούς και απαλλάσσουν τους εργοδότες από
ασφαλιστικές εισφορές και καταρτίζουν προγράμματα κακοπληρωμένης, ελαστικής και
νόμιμης μαύρης εργασίας. Γι’ αυτό κλείνουν νοσοκομεία και κλινικές και όσα παραμένουν
ανοικτά είναι υποστελεχωμένα και ανεπαρκή. Τρανταχτό παράδειγμα και για τον νομό μας
αποτελεί το ΚΑΦΚΑ Κορίνθου που ενώ έχει την δυνατότητα να καλύψει σε μεγάλο βαθμό
της ανάγκες πολλών ασθενών, υπολειτουργεί.
Μπροστά σε αυτή την ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε η οποία θα ενταθεί ακόμα
περισσότερο με την εφαρμογή του 3ου μνημονίου, πρέπει να αντιτάξουμε την οργάνωση,
την ενότητα και τον αγώνα για ζωή και δουλειά με αξιοπρέπεια. Είναι το μόνο και
αποτελεσματικό όπλο που έχουμε για να μην αφήσουμε να εφαρμοστούν στην ζωή οι
πολιτικές της ΕΕ και των κυβερνήσεων που τσακίζουν τις ζωές μας.
Καλούμε κάθε συνάδελφισσα-συνάδελφο, κάθε νέα-νέο να συσπειρωθεί στους
συλλόγους και στα σωματεία σε κάθε χώρο δουλειάς, ενωμένοι να αντιμετωπίζουμε την
ασυδοσία της εργοδοσίας, να σπάμε το φόβο και τη μοιρολατρία, τις λογικές που μας
θέλουν να δεχόμαστε παθητικά τη σφαγή μας. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι, μαζί με τους
εργαζόμενους σε 5μηνα και voucher
να διεκδικήσουμε:
• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους
• Να καταβάλλεται κάθε μήνα και έγκαιρα ο μισθός
• Κανένας εργαζόμενος, κανένας 5μηνίτης κάτω από 751€
• Εργασία και καθήκοντα με βάση την πρόσληψη
• Ασφαλιστική κάλυψη από την πρώτη μέρα δουλειάς
• Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας με ευθύνη της εργοδοσίας
• Δικαίωμα σε άδεια και άδεια ασθενείας
• Επίδομα ανεργίας όταν τελειώνει το πρόγραμμα
Για τη ∆.Ε. του Π.Τ. Κορινθίας
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραµµατέας
Ζαφείρης Βασίλειος Τσαρµπού Χάρις

Απάντηση