Ανακοίνωση της Συνεταιριστικής για τις τελευταίες εξελιξεις

0

image

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου έχει καταστεί, μέσω του πολυετούς έργου της, βασικός πυλώνας ανάπτυξης της περιφερειακής μας οικονομίας. Κατάφερε, μέσα από αντίξοες για την χώρα οικονομικές συνθήκες, να μην προσφύγει μέχρι του παρόντος στον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (ELA). Έτσι, με ίδια μέσα και απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη των μελών και των πελατών της, στάθηκε και συνεχίζει να στέκεται αρωγός σε κάθε αξιόλογη επιχειρηματική προσπάθεια, μέσω της παροχής ρευστότητας σε υγιείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αττικής. Προσφάτως, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων κι έγινε νόμος του Κράτους ο Ν. 4340/2015, ο οποίος μεταξύ άλλων, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τις Συνεταιριστικές Τράπεζες. Κατόπιν τούτου, η Τράπεζά μας, πλήρως συμμορφούμενη με το θεσμικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, τήρησε όλες τις διαδικασίες, ώστε μέσα σε αυστηρά χρονικά πλαίσια να ενσωματωθούν στο καταστατικό της οι αλλαγές και τροποποιήσεις του νέου νόμου . Οι διαδικασίες που ήδη πραγματοποιήθηκαν έτυχαν της έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών, διεξήχθη την 24/11/2015, μετά από τήρηση όλων των νόμιμων προθεσμιών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της τράπεζας, οι αποφάσεις της οποίας βρίσκονται αναρτημένες στο διαδίκτυο και στον ιστότοπο της τράπεζας από την πρώτη στιγμή της λήψης τους.

Η Τράπεζά μας έχει ήδη δρομολογήσει κάθε απαιτούμενη ενέργεια και διεξάγει μία μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της, που είναι η επιτυχής υλοποίηση της αύξησης και για το σκοπό αυτό έχει καλέσει τα μέλη της, να συμμετάσχουν σ’ αυτή με τις δυνάμεις που διαθέτουν. Σε περίπτωση που οι σημερινοί συνεταίροι συμμετάσχουν στην αύξηση αναλόγως με τις συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν και καλύψουν το απαιτούμενο ποσό αύξησης, τότε δεν μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής τους στο συνεταιριστικό κεφάλαιο. Λαμβάνοντας όμως υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι η προθεσμία επίτευξης της αύξησης, είναι πιεστική, δεν «επιτρέπεται» να απευθυνθούμε μόνο σε παλαιούς συνεταίρους. Μετά την επίτευξη της αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου η Τράπεζα θα έχει ήδη αποκτήσει τέτοια κεφαλαιακή επάρκειά που θα δύναται ν’ αναπτύξει την δραστηριοποίησή της, έτσι ώστε ν’ αυξηθεί και η πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας σε υψηλότερο επίπεδο από την σημερινή τιμή διάθεσής της (3,10 ευρώ).
Κατόπιν των ανωτέρω καταγγέλλουμε, οποιαδήποτε απόπειρα σπίλωσης της προσπάθειάς μας αυτής και συκοφαντικής δυσφήμησης των μελών του Δ.Σ. αλλά και των στελεχών της Τράπεζας, εν συνόλω, που νυχθημερόν αγωνίζονται για την οδήγηση της Τράπεζάς μας σ’ ένα μέλλον που θα διασφαλίζει όχι μόνο τη βιωσιμότητα, αλλά θα δίνει και τις προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη, παραμένοντας μοχλός στήριξης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Παράλληλα, διατηρώντας απόλυτα τον συνεταιριστικό χαρακτήρα της Τράπεζας, ο οποίος και προασπίστηκε με απόλυτο τρόπο κατά την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, δηλώνουμε ότι, κάθε απόπειρα σπίλωσης, είναι εκ προοιμίου αποτυχημένη και σίγουρα αντίθετη στον νόμο, ποινικά κολάσιμη και εγείρουσα αστικές αξιώσεις.

Η οικογένεια της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ δεν θ’ αφήσει αυτές τις μεμονωμένες, αποσπασματικές και παρακινούμενες ενέργειες να σπιλώσουν την προσπάθειά της για ένα καλύτερο μέλλον σ’ αυτές τις δύσκολες για την οικονομία της πατρίδας μας συνθήκες.

Προσκολλημένοι στο έργο μας, απαντάμε σε αυτές τις ενέργειες με την διαφάνεια και ευσυνειδησία που περιστοιχίζει κάθε διαδικασία που τηρείται για την επίτευξη των στόχων μας. Γι’ αυτόν τον λόγο από την 25/11/2015 και μέχρι την 11/12/2015, ημερομηνία ολοκλήρωσης της αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου μας, έχουμε αφιερωθεί στην δημιουργική διαχείριση της υλοποίησης των στόχων μας και δεν θα αναλωθούμε περαιτέρω σε αντίκρουση ψευδών, συκοφαντικώς δυσφημιστικών και σφόδρα προσβλητικών ειδήσεων, φημών και δημοσιευμάτων, είτε στον τύπο είτε στο διαδίκτυο, επιφυλασσόμενοι όμως να διεκδικήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας στο άμεσο μέλλον, ειδικότερα δε επιφυλασσόμενοι για το γεγονός ότι ο καταιγισμός δημοσιεύσεων και αναδημοσιεύσεων διακυβεύει το αποτέλεσμα της αύξησης, γεγονός για το οποίο είναι βέβαιο ότι θ’ αποδοθούν ευθύνες.

Απάντηση