Καταγγέλλουμε τον αποκλεισμό της ελάσσονος μειοψηφίας από τις επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής με αποκλειστική ευθύνη του κ. Νανόπουλου και της παράταξής του.
Σε σύνολο 10 μελών (6 τακτικοί και 4 αναπληρωματικοί) ο κ. Νανόπουλος πρότεινε και τις 10 θέσεις να καταλάβουν οι 9 σύμβουλοι της παράταξής του. Δυστυχώς ο κανονισμός δίνει την δυνατότητα, με αντιδημοκρατικό τρόπο να αποκλείονται οι υπόλοιποι συνδυασμοί από τη δυνατότητα συμμετοχής και ενημέρωσης.. Η αντιδημοκρατικότητα αυτής της απόφασης  έρχεται σε αντιδιαστολή ακόμα και με την  αναλογική παρουσία μας σε σχέση με τα εκλογικά αποτελέσματα (3,3 προς 1). 
Η εξυπηρέτηση εκλογικών στόχων και μόνο από αυτή την αντιδημοκρατική και αυταρχική επιλογή, φαίνεται και από την ως τώρα  συμμετοχή των συμβούλων της Συμμαχίας Πολιτών ή μάλλον την απουσία τους, αφού στις περισσότερες αποφάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο,  η μείζονα αντιπολίτευση είναι απούσα με λίγες εξαιρέσεις.
Παρότι δεν θα έπρεπε  το δικαίωμα συμμετοχής μας να μπαίνει σε αντιδιαστολή με την συγκρότηση των ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, της ΔΑΕΚ και των υπόλοιπων Νομικών προσώπου του Δήμου, εμείς είπαμε στο ΔΣ και δηλώνουμε δημόσια ότι πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή τόσο της μείζονος όσο και της ελάσσονος μειοψηφίας. Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία είναι εξασφαλισμένη από τον κανονισμό, καλούμε τον κ. Πνευματικό και τον κ. Νανόπουλο να διασφαλίσουν την μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των παρατάξεων, με κριτήριο το δικαίωμα στην πληροφόρηση, την διαφάνεια και το συμφέρον όλων των δημοτών.
Τα τερτίπια των μικροπολιτικών συμφερόντων σε καμία περίπτωση δε μας εκφράζουν , δεν πρόκειται να τα ακολουθήσουμε και θα τα αποκαλύπτουμε στους 

πολίτες, ανεξάρτητα από ποιον προέρχονται. 
Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών