Ανακοίνωση της Α ΕΛΜΕ για την κατάργηση ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ

0

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Κορινθίας αναγκάζεται για άλλη μια φορά να επανέλθει στο ζήτημα των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ. Μετά την κατάργηση των τομέων, κατά την διάρκεια  του καλοκαιριού, τώρα προωθείται και η κατάργηση ολιγομελών τμημάτων και μάλιστα σε τμήματα ιστορικής σημασίας για την περιοχή μας, τα οποία στηρίζουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας.
Τέτοιες αποφάσεις :

Υποβαθμίζουν το μορφωτικό δικαίωμα και το δικαίωμα επιλογής των μαθητών.

Συρρικνώνουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση σε μια εποχή που θα έπρεπε να ενισχυθεί, γιατί αποτελεί την κύρια διέξοδο για μόρφωση και επαγγελματική ειδίκευση των μαθητών, ιδίως πολλών από αυτών που ανήκουν στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα.

Προκαλούν εργασιακή ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς.
Ζητάμε:

α) να εξασφαλιστεί το συνταγματικό δικαίωμα των μαθητών μας για πολλές επιλογές στη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευσή τους.

β) τη στήριξη της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τη λειτουργία όλων των τομέων και των ειδικοτήτων ,ακόμα και αν τα τμήματα είναι ολιγομελή.

γ) την πλήρη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων των αντίστοιχων Τομέων.
                  Καλούμε τη Διοίκηση να σεβαστεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα, που ο νόμος ορίζει, 

          για τις μεταγραφές, έως 22/09/16,  με ευθύνη των Δ/ντων  των σχολείων και ως 30/9/16 

          με ευθύνη των Δ/ντων Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση οι  οριστικές αποφάσεις να 

          παρθούν μετά τις 30/09/2016.

Απάντηση