Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του Ασσου Ναπολέων Γιαννακουλοπουλος οι οδηγοί πρεπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν οδηγούν κοντά στην γεφιρα Ραχιανη στα ορια Ασσου – Περιγιαλιου κοντά στο  εργοσταστασιο Σοφού.