Ανακοίνωση για άνδρες γεννημένους το 2003 από τη στρατολογία

0

 ¨Γνωρίζεται ότι οι άρρενες γεννημένοι το έτος 2003, έχουν υποχρέωση να
καταθέσουν Δελτίο Απογραφής μέχρι την 31 Μαρ 2021. Η κατάθεση του
Δελτίου Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του
διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr και προϋποθέτει οι στρατεύσιμοι να
διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) , κωδικούς taxisnet, ΑΜΚΑ,
Δελτίο Ταυτότητας καθώς και έγκυρη δνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αντλήσουν από την
ιστοσελίδα http://www.stratologia.gr.”

 

Leave a Reply