Άλλες 62 φωτογραφίες από την Ανάσταση στον Μητροπολιτικό Ναό του Απ. Παύλου.

0

Μητροπολιτικός Ναός του Απ. Παύλου.

Απάντηση