Αλλαγή στη θέση των Λαικών Αγορών της Κορίνθου

0

Σε συνέχεια της Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/30-04-2022 (ΦΕΚ 2137 Τ.Β ) οι λαϊκές αγορές του Δήμου
Κορινθίων επιστρέφουν στην κανονικότητα με σεβασμό στους Πωλητές, τους Καταναλωτές και
τους Κατοίκους.
Για την εύρυθμη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Ο Δήμος Κορινθίων , ορίζει από το Σάββατο
14/05/2022 και έως ότου να ολοκληρωθεί η εναρμόνιση του κανονισμού Λαϊκών Αγορών του
Δήμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4849/2021, την λειτουργία τους ως εξής:
 Η Λαϊκή Αγορά Κορίνθου από το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 θα λειτουργεί στην θερινή
θέση , στην Οδό Κολιάτσου με επέκταση στην άνοδο και στην οδό Στεφάνου.
 Η Λαϊκή Αγορά Συνοικισμού θα λειτουργήσει προσωρινά στην υφιστάμενη χειμερινή
θέση προκειμένου να μην δυσχεραίνεται η είσοδος και η έξοδος του σχολείου.
 Οι λοιπές Λαϊκές Αγορές του Δήμου θα λειτουργούν εντός των καθορισμένων
κανονιστικά χώρων.

Leave a Reply