Αλίμονο αν προσαρμόζαμε….τις ιδέες μας όπως τα ρούχα.…κόβοντας και ράβοντας κάθε φορά.