Αυτοψία σε καθαρισμούς ρεμάτων εκανε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής

0

Σε προγραμματισμένη αυτοψία βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος
Γκιολής την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στα ρέματα των Γαλατακίου, Κεχριών και Λουτρών
Ωραίας Ελένης.


Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κορινθίας, τις
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορίνθου, τον πρόεδρο της ΤΚ Γαλατακίου κ. Κ. Μποζίκη και
εκπρόσωπο εργαλαβικής εταιρείας.

Εξέτασαν τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις πλέον των
καθιερωμένο καθαρισμό των ρεμάτων, τα τεχνικά έργα καθώς και τις αποφράξεις
προκειμένου στην αποφυγή πλημυρικών φαινομένων στο μέλλον.


Ο κ. Γκιολής ανέφερε πως ήδη ξεκινούν άμεσα τα έργα στις πληγείσες περιοχές από τις
φωτιές του Ιουλίου αλλά και τον Ιανό στις παραπάνω ΤΚ καθώς και στην Ξυλοκέριζα, στον
Άγιο Ιωάννη και στα Αθίκια.

Απάντηση