Αυτό, πρέπει να το έχετε, πάντοτε στα υπ’ όψιν σας.

0
Να είσαι καλός με τους ανθρώπους όταν ανεβαίνεις,
 γιατί θα τους ξανασυναντήσεις όταν κατεβαίνεις.
Wilson Mizner, 1876-1913, 
Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας

Απάντηση