Ελπίζουμε ότι η νέα Δημοτική αρχή
θα δώσει λύση,
όπως μας υποσχέθηκε προεκλογικά,
αλλά και μετεκλογικά,
με κυλιόμενο ωράριο των εργαζομένων στην καθαριότητα.
Περιμένουμε και είμαστε αισιόδοξοι.
Είναι ντροπή μια πόλη να παρουσιάζει
 αυτήν την εικόνα…………………………….