Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων απο το ΚΕΠΑΠ του Δήμου Κορινθίων και αυτά είναι η πρώτη γεύση.