Αφού δε μπορείτε να τους αδειασετε τι τους βάλατε;

0

Αυτή είναι η εικόνα στους υπογειοποιημενους κάδους στο κέντρο της Κορίνθου.

Απάντηση