Αφαλάτωση : Τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει και τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα

0

Σήμερα, ένας στους τρεις ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό. Ένας λόγος είναι ότι το 96,5% αυτού του νερού βρίσκεται στους ωκεανούς μας.

Είναι κορεσμένο με αλάτι και δεν πίνεται. Το μεγαλύτερο μέρος του γλυκού νερού είναι «κλειδωμένο» σε παγετώνες ή βαθιά υπόγεια.

Η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας της αφαλάτωσης
Λιγότερο από 1% είναι διαθέσιμο σε εμάς. Η αφαλάτωση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της λειψυδρίας. Η αξιοπιστία της καθίσταται κρίσιμη.

Εάν έχει κανείς εγκατάσταση αφαλάτωσης, ενέργεια και θαλασσινό νερό, μπορεί να πάρει αξιόπιστα καθαρό νερό.

Αλλά δεν είναι μια θεραπεία για όλους. Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της.

Η λειψυδρία είναι ένα πολύπλοκο, δύσκολο πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί αυξανόμενη αβεβαιότητα. Η αφαλάτωση χρησιμοποιεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας και, για ορισμένους, είναι βασικά δύσκολο να υποστηρίξουμε μια τεχνολογία που θα προστίθεται στις αυξανόμενες και κυρίως ενεργειακές ανάγκες με βάση τα ορυκτά καύσιμα.

Παρακολουθήστε το βίντεο για να δείτε πώς η αφαλάτωση παρέχει ασφαλή παροχή νερού, αλλά δημιουργεί άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα στη διαδικασία.

Πηγή

Leave a Reply