829.000 ευρώ για να βοηθούν την κυβέρνηση στα οικονομικά

0

ipourgeio_oikonomikon_533_355

Κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρδά, με το οποίο προβλέπεται η σύσταση και η οργάνωση της Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Η λειτουργία της νέας Γενικής Γραμματείας θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών με 829.000 ευρώ (!) ετησίως και σκοπός της θα είναι η υποβοήθηση και υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής το οποίο συγκροτήθηκε με πράξη του υπουργικού συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2015.

Η νέα γενική γραμματεία θα αποτελείται από τρία γραφεία τα οποία θα έχουν ως αρμοδιότητας τον συντονισμού οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την οργάνωσης διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης.

Ο επικεφαλής γενικός γραμματέας θα πρέπει να είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και εφόσον αναλάβει καθήκοντα κάθε επαγγελματική του δραστηριότητα αναστέλλεται για όσο διάστημα κατέχει τη θέση αυτή. Οι θέσεις των τριών προϊσταμένων των αντίστοιχων γραφείων θα καλυφθούν είτε με ανάθεση καθηκόντων σε καθηγητή Πανεπιστημίου, με παράλληλη άσκηση των κυρίων καθηκόντων του ή αποκλειστικά, είτε με διορισμό, είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι υπόλοιπες 15 προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού και 12 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, θα καλυφθούν με απόσπαση ή διορισμό.

Leave a Reply