4η & 5η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ»

0

image

Ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας (Ο.Κ.Κ.) διοργανώνει την 4η & 5η Εθνική Έκθεση
Μορφολογίας με απονομή C.A.C. και Αναγνώριση, στα πλαίσια του εθνικού
πρωταθλήματος του Κ.Ο.Ε. για την ανάδειξη των κορυφαίων σκύλων
εκθέσεων στο τέλος κάθε χρόνου. Στην έκθεση θα συμμετάσχουν περίπου 280
εκθέτες και θα κριθούν συνολικά 858 σκύλοι από 5 κριτές εξωτερικού,
παγκοσμίου επιπέδου και 3 έλληνες διεθνείς κριτές.
Σκοπός των Εκθέσεων σκύλων είναι η επιλογή και επιβράβευση των καλύτερων
δειγμάτων κάθε φυλής σκύλου ανάλογα με τον βαθμό ταύτισης τους με το
πρότυπο της φυλής, η ενημέρωση του κοινού, η προώθηση της υπεύθυνης
κυνοφιλίας και η ψυχαγωγία.
Η διήμερη νυχτερινή έκθεση του Ο.Κ.Κ. θα διεξαχθεί στην πόλη της Κορίνθου,
στο Λιμάνι Φλοίσβου το Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Ιουλίου 2016.
Ώρα έναρξης 19:00.
O.K.K.
Ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας (Ο.Κ.Κ.) είναι Σύλλογος μη Κερδοσκοπικός,
εγκεκριμένος από το 1994 και αναγνωρισμένος από την ανώτερη Κυνολογική
Αρχή στην Ελλάδα του Διεθνή Κυνολογικού Οργανισμού (F.C.I.), δηλαδή τον
Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) με έδρα την Κόρινθο – Κορινθίας.
Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και ευζωία όλων των
καθαρόαιμων φυλών σκύλων στην Κορινθία καθώς και η ανάπτυξη και
προβολή των Ελληνικών φυλών σκύλων με σκοπό την διεθνή τους
αναγνώριση.
Η πραγμάτωση των σκοπών αυτών επιτυγχάνεται με την διοργάνωση και
διεξαγωγή Κυνολογικών Εκδηλώσεων και πάσης φύσεως Κυνολογικών
Δραστηριοτήτων υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. και σύμφωνα με τους Διεθνείς
Κανονισμούς που ορίζει η F.C.I. και τους εκάστοτε Νόμους της χώρας μας,
περιλαμβάνοντας Εκθέσεις Μορφολογίας όλων των επιπέδων, Αγώνων
Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγιού και Έρευνας Κυνηγιού, Εξετάσεων
Εργασίας Φυλών Εργασίας, Αγώνων Agility, Αγώνων Mondioring κ.τ.λ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:
Τηλ.: 697 285 3447 κος Α. Λυχούδης
697 249 5304 κος Γ. Γαλάνης
Fax: 27410 31077
e-mail: omkikor@gmail.com
FB Page: korinthiankennelclub
http://www.okk.gr

Απάντηση