45 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

0

προκυρηξεις

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο της Περιφεριακής Ενότητας Κορινθίας.

Ειδικότερα:
36 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
3 ΔΕ Νυχτοφύλακες
6 ΥΕ Καθαριστές/στριες

Τηλέφωνο: 2741032650

Καταληκτική Ημερομηνία 09/03/2015

Προκήρυξη

Leave a Reply