Σε γειτονιά, δίχως γατιά ποτέ μην κατοικήσεις.

0

Κάποια γατιά στην γειτονιά, αφεντικά δεν έχουν

κάποιος  φροντίζει για τροφή κι αν όχι, δεν πειράζει.

Επιβιώνουν, έμαθαν, στο αστικό τοπίο.

Γενιές πολλές συμβίωσαν στις γειτονιές της πόλης.

Με περηφάνια σε κοιτούν, κρατούν τις αποστάσεις

θαρρείς και δεν το ξέχασαν, πως ιερές υπήρξαν

ούτε που κάποια εποχή διαβόλους θεωρούσαν.

Γι αυτό δεν εμπιστεύονται, εύκολα, τους ανθρώπους. 

Σε γειτονιά, δίχως γατιά ποτέ μην κατοικήσεις.

Έχουν, οι άνθρωποι, εκεί «ξεφύγει» απ’ την φύση.                                            

Πάν Καρτσωνάκης

Απάντηση