21-10-2020 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ – ΒΕΛΟ ΒΟΧΑ

0

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εργασιών καθαρισμού των ρεμάτων του Νομού,
συνεργεία της ΠΕ Κορινθίας πραγματοποιούν τον καθαρισμό του ποταμιού της Νεμέας ή
χειμάρρου Ζαπάντη στο ύψος του Ζευγολατιού και έως την εκβολή του στην παραλία
Βραχατίου.
«Εργασίες που απαιτούνταν εδώ και χρόνια», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε
αυτοψία του ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής «και η
ολοκλήρωσή τους είναι στις άμεσες προτεραιότητες, προκειμένου στην αποφυγή
καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή όπως ο κυκλώνας
Ζορμπάς το 2018».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Απάντηση