Διοργάνωση από τους Εφυραιους Ωκυποδες την Κυριακή 30 Απριλιου