Νανόπουλος 71

Πνευματικος 83

Σταυρελης 76

Καλλίρης 59