1ο Ελληνο-Ιταλικό Ιατρικου συνέδριο 

0

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όλα άρχισαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2015, όταν ο Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου

υπέγραψε την αδελφοποίηση με τον Ιατρικό και Οδοντιατρικό Σύλλογο του Κιέτι

Ιταλίας. Τον Σεπτέμβριο του 2016 ο Σύλλογός μας ανταπέδωσε την επίσκεψη στο Κιέτι.

Θελήσαμε αυτή την αδελφοποίηση διότι πολλοί ιατροί του νομού μας και όλης της

Ελλάδος σπούδασαν στην Ιταλία.

Συναισθηματικοί λόγοι, αλλά ταυτοχρόνως και πρακτικοί, μας οδήγησαν στην

υπογραφή του συμφώνου δια την προώθηση της συνεργασίας και τον διάλογο

μεταξύ των μελών μας, σε θέματα υγείας, σε συνάρτηση με οργανωτικά πρότυπα

περίθαλψης, έρευνας, επαγγελματικής κατάρτισης με ιδιαίτερη σημασία στις ηθικές

και δεοντολογικές πτυχές, προάγοντας μια συνεχή ροή πληροφόρησης, εμπειριών και

επιλύσεων.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στο Ελληνο-Ιταλικό Πολυθεματικό Συνέδριο

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στην Κορινθία στην πόλη του Βραχατίου.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας

Δρ. Σωτήριος Δαμασκηνός

Για το συνέδριο μας μίλησε ο αντιπρόεδρος κ. Κοκκιοπουλος

Leave a Reply