Κορινθιακός: Μια παλιά πονεμένη ιστορία….πολιτικής αβουλίας. (πολύ σάλτσα και μακαρόνια τίποτα).

0

 

 

Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Θεοδόση Στριμενόπουλο 
για τις πολύτιμες πληροφορίες και φυσικά 
τα αποδεικτικά στοιχεία. Φιλικά Τάκης Καρτσωνάκης

Leave a Reply