190.000 ευρώ στο Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων για έργα υποδομών

0

Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης ενέκρινε έκτακτες οικονομικές
ενισχύσεις ύψους 490.000 ευρώ σε Δήμους, αποκλειστικά για την κατασκευή
αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών
που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία, με χρέωση του
λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Στο πλαίσιο αυτό ο
Δήμος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ενισχύεται με 190.000 ευρώ.

Κόρινθος 2 Νοεμβρίου 2017
Γραφείο Τύπου
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας

Leave a Reply