18η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 29 Δεκεμβρίου 2020

0

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου.

Απάντηση