Το ΔΙΕΚ του ΨΝΑ δίνει 20 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

0

Το ΔΙΕΚ του ΨΝΑ δίνει 20 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

Επισημο κρατικο διπλωμα νοσηλευτικης ειδικων παθησεων με μηδεν κοστος
Οι απόφοιτοι διοριζονται σε ολα τα νοσοκομεια ιδιωτικα και δημοσια

1.  Περιγραφή της Σχολής-Επικοινωνία- Δικαιολογητικά εγγραφής:

Το Δ.Ι.Ε.Κ. ανήκει  στο  Υπουργείο  Υγείας  και  ακολουθεί  το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα   των ΙΕΚ  του  Υπουργείου  Παιδείας.
Σκοπός της Σχολής είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σπουδαστών προς απόκτηση του πτυχίου Βοηθού Νοσηλευτή.
Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ….
Δικαίωμα εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ –  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:         Κα Κοντογιάννη Βασιλική τηλ: 2132054397
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Κα Καψαμπέλη Διονυσία τηλ:2132054396
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
Κα Μπιλίρη Παναγιώτα τηλ:2132054176

Kα Τσαπάλου Χριστίνα τηλ: 2132054171
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:  Κα Κατσαρού Σταυρούλα τηλ: 2132054177 FAX:2132054176

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΕΚ Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής
Λεωφόρος Αθηνών 374
Χαϊδάρι- Αθήνα Τ.Κ. 124 62
E-mail  :  secepas@psyhat.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
-Σχετική αίτηση (χορηγείται στο Δ.Ι.Ε.Κ)
-Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
-Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-ΑΜΚΑ
-Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα
-Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

  • Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́Κύκλου
  •  Βεβαίωση  Ι.Κ.Α  ή  Δημόσιας  Υπηρεσίας,  στην  οποία  θα  αναγράφεται  η  προϋπηρεσία
  • (ημερομίσθια ή έτη)που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα
  • που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην
  • οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
  •  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ όπως  αυτό αποδεικνύεται από  το πιστοποιητικό του Δήμου ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση Διαβατηρίου ή Ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
  • Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

2.    Οδηγός σπουδών

Η Διάρκεια  φοίτησης είναι δύο  έτη.
Το  Ωρολόγιο  Πρόγραμμα  αποτελείται από Θεωρητικά και Εργαστηριακά Μαθήματα της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών Ατόμων Με Ειδικές παθήσεις:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

-Νοσηλευτική Ι / Εργαστήριο
-Στοιχεία Ανατομίας / Φυσιολογίας
-Φαρμακολογία
-Πρώτες Βοήθειες
-Υγιεινή/Μικροβιολογία
-Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ: 

-Νοσηλευτική ΙΙ/Εργαστήριο
-Στοιχεία Παθολογίας
-Χειρουργική
-Στοιχεία Γυναικολογίας / Μαιευτικής και Παιδιατρικής
-Στοιχεία/Νευρολογίας/Ψυχιατρική
-Πρακτική στο Νοσοκομείο

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

-Ψυχιαρτική Νοσηλευτική Ι
-Ψυχιατρική Ι
-Ψυχολογία / Νευροψυχολογία
-Πρακτική στο Νοσοκομείο

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

-Ψυχιαρτική Νοσηλευτική ΙΙ
-Ψυχιατρική ΙΙ
-Πρακτική στο Νοσοκομείο

Πρακτική άσκηση των αποφοίτων: Κατά την πρακτική άσκηση οι απόφοιτοι δεν αμείβονται.
Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Θεωρητικής Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου ώστε να αυξηθούν οι γνώσεις των φοιτητών κατά το χρόνο της εξάσκηση τους και να τους βοηθήσει να ενταχθούν αποδοτικά στην αγορά εργασίας. Η απόκτηση εμπειριών κατά το χρόνο της πρακτικής άσκησης συμβάλει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των σπουδαστών διότι συνήθως κατά το χρόνο των σπουδών τους δεν έχουν καθορίσει πλήρως τους επαγγελματικούς τους στόχους. Με την πρακτική άσκηση δημιουργείται και ένας δίαυλος αμφίδρομης ροής πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων. Βασικός στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η καρποφόρα σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη.

3.   Τεχνικός Εξοπλισμός
Η σχολή στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο.  Διαθέτει αρκετά καλή υλικοτεχνική υποδομή, οπτικοαουστικά μέσα και χορηγούνται δωρεάν σημειώσεις στους σπουδαστές σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

Απάντηση