κατεμης

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κώστας Κατεμής μας ενημερώνει για το τι προβλέπει η νομοθεσία για όσους θα δουλέψουν 26 Δεκεμβρη και 2 Γενάρη αλλά και τις Κυριακές των εορτών.