112.227,17 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου Σικυωνίων από το πρόγραμμα «ΑΚΣΙΑ»

0

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την 7η επιχορήγηση
συνολικού ποσού 203.732,91 ευρώ σε τρεις δήμους της Χώρας: Δεσκάτης
(Γρεβενά), Σικυωνίων (Κόρινθος) και Τυρνάβου (Λάρισας). Από το συνολικό
παραπάνω ποσό, ο δήμος Σικυωνιών επιχορηγείται με το μεγαλύτερο ποσό, αυτό
των 112.227,17 ευρώ. Η επιχορήγηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο την
εξόφληση υποχρεώσεών του που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και
διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 1/3/2017, από τα
χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή –
Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).
Η επιχορήγηση καθίσταται δυνατή από το άρθρο 48 του ν.4456/2017 για την άμεση
εξόφληση των υποχρεώσεων των Δήμων σε ιδιώτες, και εντάσσεται στο πλαίσιο της
προσπάθειας του υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με τους ΟΤΑ,
προκειμένου οι τελευταίοι να εκπληρώσουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις και
να καλύψουν δαπάνες (που προέρχονται από τελεσίδικες αποφάσεις και διαταγές
πληρωμής), οι οποίες ανατρέπουν τον οικονομικό προγραμματισμό των Δήμων και
σε πολλές περιπτώσεις τους οδηγούν σε αδυναμία ισοσκέλισης του
προϋπολογισμού τους με κίνδυνο την αναστολή κρίσιμων λειτουργιών τους προς
τους πολίτες.

Απάντηση