1 με 3 Σεπτέμβρη το Αναπτυξιακό συνέδριο του Επιμελητηρίου Κορινθίας

0

Στοιχεία για το 1ο Αναπτυξιακό συνέδριο μας έδωσε ο Βασίλης Νανόπουλος. 

Απάντηση