Στοιχεία για το 1ο Αναπτυξιακό συνέδριο μας έδωσε ο Βασίλης Νανόπουλος.