ğž‘.ğžœğžªğž¶ÏŒğž¹ğž¸ğž¾ğž´ğž¸Ï‚: ğžğž¶ğž½ğž²ğžµğž®ğž½ğŸ‚ğž¹Î¯ğž¯ğž¸ğž¾ğžµğž® 𝞽𝞰𝞶 ğŸ€ğžºÏŒğž¶ğž²ğžª 𝞳𝞪𝞲 𝞼𝞸𝞫𝞪𝞺ή ğž¾ğž¹ğž¸ğž¼ğž½ğž®ğž´Î­ğŸ€ğŸ‚ğž¼ğž° 𝞽𝞸𝞾 𝞭ή𝞵𝞸𝞾 – ğž”ğž¶ğž²ğž¼ğŸ€Ïğž¸ğž¾ğžµğž® 15 ğž½ğž¸ğžµğž®Î¯Ï‚ 𝞵έ𝞼𝞪 ğžªğž¹ÏŒ 𝞽𝞰𝞶 ğž³ğž²ğž¶ğž°ğž½ğž²ğž³ÏŒğž½ğž°ğž½ğžª

0

Για πρώτη φορά από την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων (Ν. 4440/2016, Ν. 4674/2020), ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στις διαδικασίες του «Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας», 𝞵𝞮 ğž¼ğž³ğž¸ğž¹ÏŒ 𝞽𝞰𝞶 ğž¹ğž´Î®ğžºğŸ‚ğž¼ğž° ğž½ğŸ‚ğž¶ 𝞳𝞮𝞶ώ𝞶 𝞸𝞺𝞬𝞪𝞶𝞲𝞳ώ𝞶 ğž±Î­ğž¼ğž®ğŸ‚ğž¶ ğž®ğžºğž¬ğžªğž¼Î¯ğžªÏ‚ 𝞳𝞪𝞲 𝞲𝞭𝞲𝞪ί𝞽𝞮𝞺𝞪 ğž¼ğž½ğž²Ï‚ ğž¤ğž¹ğž°ğžºğž®ğž¼Î¯ğž®Ï‚ 𝞽𝞸𝞾 ğž“Î®ğžµğž¸ğž¾ 𝞹𝞸𝞾 𝞹𝞪𝞺𝞸𝞾𝞼𝞲ά𝞯𝞸𝞾𝞶 𝞼𝞸𝞫𝞪𝞺ή ğž¾ğž¹ğž¸ğž¼ğž½ğž®ğž´Î­ğŸ€ğŸ‚ğž¼ğž° (ğž£ğž®ğŸ€ğž¶ğž²ğž³Î­Ï‚ ğž¤ğž¹ğž°ğžºğž®ğž¼Î¯ğž®Ï‚, ğžžğž²ğž³ğž¸ğž¶ğž¸ğžµğž²ğž³Î­Ï‚ ğž¤ğž¹ğž°ğžºğž®ğž¼Î¯ğž®Ï‚, 𝞳𝞽𝞴.).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατόπιν συντονισμένης και μεθοδικής δουλειάς και στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών, 𝞭𝞰𝞵𝞲𝞸𝞾𝞺𝞬ή𝞱𝞰𝞳𝞪𝞶 𝞮𝞷 ğžªğžºğŸ€Î®Ï‚ (ğž³ğžªğž±ÏŽÏ‚ 𝞭𝞮𝞶 ğž¾ğž¹Î®ğžºğŸ€ğžªğž¶ ğžµÎ­ğŸ€ğžºğž² ğž¼Î®ğžµğž®ğžºğžªâ—â—), 𝞽𝞪 ğžŸğž®ğžºğž²ğž¬ğžºÎ¬ğžµğžµğžªğž½ğžª ÏŒğž´ğŸ‚ğž¶ ğž½ğŸ‚ğž¶ 𝞸𝞺𝞬𝞪𝞶𝞲𝞳ώ𝞶 ğž±Î­ğž¼ğž®ğŸ‚ğž¶ ğž®ğžºğž¬ğžªğž¼Î¯ğžªÏ‚ ğž½ğŸ‚ğž¶ ğž¾ğž¹ğžªğž´ğž´Î®ğž´ğŸ‚ğž¶ 𝞽𝞸𝞾 ğž“Î®ğžµğž¸ğž¾ (με την περιγραφή της θέσης, τα καθήκοντα, τις βασικές γνώσεις & δεξιότητες, την εμπειρία), που διευκολύνουν την ουσιαστική εφαρμογή του “Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων”, κάτι που ήταν απολύτως απαραίτητο και υποχρεωτικό εκ της ισχύουσας νομοθεσίας για να μπορέσει ο Δήμος Κορινθίων να συμμετάσχει στις διαδικασίες του «Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Α΄ κύκλος 2020».
ğž—ğž¾ğžµÎ¯ğž¯ğž¸ğž¾ğžµğž® ÏŒğž½ğž² ğž®ğž·ğžªğž²ğž½Î¯ğžªÏ‚ ğžªğž¾ğž½Î®Ï‚ ğž½ğž°Ï‚ Î­ğž´ğž´ğž®ğž²ğŸğž°Ï‚ ,𝞸 ğž“Î®ğžµğž¸Ï‚ ğž™ğž¸ğžºğž²ğž¶ğž±Î¯ğŸ‚ğž¶ 𝞭𝞮𝞶 ğž®Î¯ğŸ€ğž® ğž¼ğž¾ğžµğžµğž®ğž½Î¬ğž¼ğŸ€ğž®ğž² ğž¼ğž½ğž²Ï‚ ğžªğž¶ğž½Î¯ğž¼ğž½ğž¸ğž²ğŸ€ğž®Ï‚ ğž­ğž²ğžªğž­ğž²ğž³ğžªğž¼Î¯ğž®Ï‚ ğž³ğž²ğž¶ğž°ğž½ğž²ğž³ÏŒğž½ğž°ğž½ğžªÏ‚ 𝞹𝞸𝞾 έ𝞬𝞲𝞶𝞪𝞶 𝞽𝞪 𝞹𝞺𝞸𝞰𝞬𝞸ύ𝞵𝞮𝞶𝞪 ğŸ€ğžºÏŒğž¶ğž²ğžª 𝞳𝞪𝞲 ğžµÎ­ğŸ€ğžºğž² 𝞽𝞸 2019.
Κατόπιν της εν λόγω μεθοδικής εργασίας, 𝞽𝞰𝞶 ğžŸğžªğžºğžªğž¼ğž³ğž®ğž¾Î® 4/12/2020 ή𝞺𝞱𝞮 𝞰 έ𝞬𝞳𝞺𝞲𝞼𝞰 𝞽𝞸𝞾 ğž¼ğž¾ğž¶ÏŒğž´ğž¸ğž¾ ğž½ğŸ‚ğž¶ ğž±Î­ğž¼ğž®ğŸ‚ğž¶ 𝞹𝞸𝞾 𝞸 ğž“Î®ğžµğž¸Ï‚ ğž™ğž¸ğžºğž²ğž¶ğž±Î¯ğŸ‚ğž¶ ğž®Î¯ğŸ€ğž® 𝞾𝞹𝞸𝞫ά𝞴𝞴𝞮𝞲 ğž¼ğž½ğž²Ï‚ ğžªğžºğŸ€Î­Ï‚ ğžœğž¸ğž®ğžµğž«ğžºÎ¯ğž¸ğž¾ 𝞽𝞸𝞾 2020 στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) του Υπουργείου Εσωτερικών και αναλυτικότερα είναι:
· ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
· ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
· ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
· ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
· ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
· ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
· ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
· ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ)
· ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
· ΔΕ27 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
· ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
· ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
· ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
𝜢 𝜺𝝂 ğ€ÏŒğœ¸ğŽ 𝜹𝜾𝜶𝜹𝜾𝜿𝜶𝝈ί𝜶 𝜽𝜶 ğ„ğ€ğ„ğœ¿ğ€ğœ¼ğ†ğŽğœ½ğœºÎ¯ 𝝁𝜺 𝝉𝜼𝝂 𝝊𝝅𝝄𝜷𝝄𝝀ή ğœ¶ğœ¾ğ‰Î®ğˆğœºğŽğ‚ 𝝁έ𝝌𝝆𝜾 𝝉𝜾ς 14/12/2020, των ενδιαφερομένων υπαλλήλων που υπηρετούν μέχρι σήμερα σε άλλους Φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργεία, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κτλ.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β΄ βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες) και επιθυμούν να μεταταχθούν στον Δήμο Κορινθίων.
#ΔήμοςΚορινθίων #Κινητικότητα #Στελέχωση #ΑναβάθμισηΥπηρεσιών

Leave a Reply