𝚽𝛂𝛊𝛎ό𝛍𝛆𝛎𝛂 𝛃𝛂𝛎𝛅𝛂𝛌𝛊𝛔𝛍ώ𝛎 𝛔𝛆 ❞𝛋ό𝛋𝛋𝛊𝛎𝛐𝛖ς 𝛋ά𝛅𝛐𝛖ς❞

0
𝚶 𝚫ή𝛍𝛐ς 𝚱𝛐𝛒𝛊𝛎𝛉ί𝛚𝛎 𝛖𝛌𝛐𝛑𝛐𝛊𝛆ί 𝛂𝛑ό 𝛕𝛐𝛎 𝚳άϊ𝛐 𝛕𝛐𝛖 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝛑𝛒ό𝛄𝛒𝛂𝛍𝛍𝛂 ❞𝚱ό𝛋𝛋𝛊𝛎𝛈ς 𝛂𝛎𝛂𝛋ύ𝛋𝛌𝛚𝛔𝛈ς❞ με σημαντικά αποτελέσματα έως σήμερα, καταγράφεται συγκέντρωση 50 και πλέον τόνων ετησίων υποδημάτων και ενδυμάτων από τους κόκκινους κάδους που αρχικά τοποθετήθηκαν σε 20 σημεία της Κορίνθου και στην συνέχεια (Ιούνιος 2021) ενισχύθηκαν με 5 ακόμα.
𝝗𝞀𝝴ί𝞃𝝴 𝝴𝝳ώ 𝞃𝝰 𝞂𝝶𝝻𝝴ί𝝰 𝝿𝝾𝞄 έ𝞆𝝾𝞄𝝼 𝞃𝝾𝝿𝝾𝝷𝝴𝞃𝝶𝝷𝝴ί 𝝾𝝸 𝟮𝟱 𝝹ά𝝳𝝾𝝸:
Σε ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας που έχει την ευθύνη της ‘Κόκκινης ανακύκλωσης” και στον δήμο μας καταγράφεται το δυσάρεστο γεγονός του βανδαλισμού κάδων και καλούμαστε όλοι μας με όποιο τρόπο δυνάμεθα να προστατεύσουμε τον εξοπλισμό, στην ουσία όμως να θωρακίσουμε την ίδια την ανακύκλωση η οποία κάνει και στον δήμο Κορινθίων σημαντικά βήματα πλέον.
𝞖 𝞐𝞜𝞐𝞙𝞞𝞘𝞜𝞨𝞢𝞖 𝞣𝞖𝞢 𝞔𝞣𝞐𝞘𝞠𝞘𝞐𝞢
Στις μέρες μας μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης ενδυμάτων & υποδημάτων στο περιβάλλον αλλά και το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα όλων των δράσεων ανακύκλωσης. Η RECYCOM ως εξειδικευμένος φορέας στη διαχείριση – ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων συνεργάζεται με πάνω από εβδομήντα (70) Δήμους ανά την Ελλάδα, και έχει τοποθετήσει τους κόκκινους κάδους συλλογής μεταχειρισμένου ρουχισμού & υποδημάτων, συμβάλλοντας στο να μην απορρίπτονται στα σκουπίδια και στους Χ.Υ.ΤΑ τόνοι ρουχισμού.
Δυστυχώς, αυτή η προσπάθεια δεν είναι κατανοητή και δεν έχει την ίδια αποδοχή από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το συμπέρασμα αυτό έχει βγει από το επαναλαμβανόμενο πλέον φαινόμενο βανδαλισμών των κόκκινων κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων & υποδημάτων. 𝞛𝞮 𝞴ύ𝞹𝞰 𝞭𝞲𝞪𝞹𝞲𝞼𝞽ώ𝞶𝞸𝞾𝞵𝞮 ό𝞽𝞲 𝞼𝞰𝞵𝞮𝞲ώ𝞶𝞸𝞶𝞽𝞪𝞲 𝞫𝞪𝞶𝞭𝞪𝞴𝞲𝞼𝞵𝞸ί 𝞼𝞽𝞸𝞾ς 𝞳ό𝞳𝞳𝞲𝞶𝞸𝞾ς 𝞳ά𝞭𝞸𝞾ς 𝞽𝞰ς 𝙍𝙀𝘾𝙔𝘾𝙊𝙈, 𝞬𝞮𝞬𝞸𝞶ός 𝞹𝞸𝞾 𝞹𝞪𝞺𝞪𝞳𝟂𝞴ύ𝞮𝞲 𝞽𝞸 έ𝞺𝞬𝞸 𝞽𝞰ς 𝞪𝞹𝞸𝞳𝞸𝞵𝞲𝞭ής, 𝞭𝞰𝞵𝞲𝞸𝞾𝞺𝞬𝞮ί 𝞵𝞮𝞬ά𝞴𝞪 𝞳ό𝞼𝞽𝞰 𝞪𝞶𝞽𝞲𝞳𝞪𝞽ά𝞼𝞽𝞪𝞼𝞰ς 𝞳𝞪𝞲 𝞹𝞪𝞺ά𝞴𝞴𝞰𝞴𝞪 «𝞽𝞺𝞪𝞾𝞵𝞪𝞽ί𝞯𝞮𝞲» 𝞽𝞰𝞶 𝞬𝞮𝞶𝞲𝞳ό𝞽𝞮𝞺𝞰 𝞮𝞲𝞳ό𝞶𝞪 𝞳𝞪𝞱𝞪𝞺𝞲ό𝞽𝞰𝞽𝞪ς των εκάστοτε γειτονιών που λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους καταστροφικές πράξεις. Επίσης, η προσπάθεια του συνόλου του πληθυσμού των Δήμων που κάνουν συνειδητή ανακύκλωση, αμαυρώνεται με τα περιστατικά βανδαλισμών αλλά έχει και άμεσο αντίκτυπο και στα οφέλη που προσφέρει η ανακύκλωση ενδυμάτων & υποδημάτων στον άνθρωπο, τους Δήμους και το περιβάλλον γενικότερα.
Είναι προφανές ότι 𝞽έ𝞽𝞸𝞲𝞸𝞾 𝞮ί𝞭𝞸𝞾ς 𝞮𝞶έ𝞺𝞬𝞮𝞲𝞮ς 𝞹𝞺𝞸𝞼𝞫ά𝞴𝞴𝞸𝞾𝞶 𝞽𝞰𝞶 𝞭𝞰𝞵𝞸𝞳𝞺𝞪𝞽ί𝞪 𝞳𝞪𝞲 𝞭𝞰𝞴ώ𝞶𝞸𝞾𝞶 έ𝞴𝞴𝞮𝞲𝟁𝞰 𝞼𝞮𝞫𝞪𝞼𝞵𝞸ύ 𝞳𝞪𝞲 𝞹𝞸𝞴𝞲𝞽𝞲𝞼𝞵𝞸ύ ό𝟀𝞲 𝞵ό𝞶𝞸 𝟂ς 𝞹𝞺𝞸ς 𝞽𝞸 𝞹𝞮𝞺𝞲𝞫ά𝞴𝞴𝞸𝞶 𝞪𝞴𝞴ά 𝞳𝞪𝞲 𝟂ς 𝞹𝞺𝞸ς 𝞽𝞸𝞾ς 𝞭𝞰𝞵ό𝞽𝞮ς.
Με το παρόν έγγραφο στοχεύουμε στο να υπάρξει ενημέρωση από όλα τα μέσα που διαθέτουμε εμείς αλλά και οι συνεργαζόμενοι με εμάς Φορείς ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις που μας φέρνουν στην δύσκολη θέση να αντιμετωπίζουμε περιστατικά βανδαλισμών.
𝞐𝞹𝞮𝞾𝞱ύ𝞶𝞸𝞾𝞵𝞮 𝞭𝞰𝞵ό𝞼𝞲𝞪 έ𝞳𝞳𝞴𝞰𝞼𝞰 σε όλους τους συνεργαζόμενους Δήμους/Φορείς αλλά και στους πολίτες στην περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι με περιστατικό βανδαλισμού να επικοινωνήσουν άμεσα με την Άμεση Δράση και στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης της RECYCOM τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.recycom.gr.

Leave a Reply