​Στη Μάλτα η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κυκλική οικονομία

0


“Την Τετάρτη 8 Μαρτίου στην πρωτεύουσα Βαλέτα της Μάλτας, στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας στην Ε.Ε. και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικυρώθηκε γραπτώς η χωρική συνεργασία σε θέματα κυκλικής οικονομίας, εδαφικής συνοχής και νησιωτικότητας, μεταξύ Μεσογειακών κρατών, Περιφερειών και τοπικών αυτοδιοικήσεων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρωτοστατεί στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της για την αειφορία. Ο επιστημονικός σύμβουλος Λάμπρος Μπούκλης εκπροσώπησε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Πέτρο Τατούλη, ανέπτυξε τις θέσεις και τον καινοτόμο προγραμματισμό της Περιφέρειας και υπέγραψε την σχετική διακήρυξη.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί την πρώτη περιφέρεια της χώρας που εκπονεί έρευνα και μελέτη για την εφαρμοσμένη ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Η κυκλική οικονομία αποτελεί την αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας μετά την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και την επικείμενη υλοποίηση του αειφορικού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει άλλωστε προβλέψει τη σύσταση δομής για την κυκλική οικονομία στο Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας.”

Απάντηση