​Περί δημοτικής αγοράς (μία υπενθύμιση από τα παλιά …)

1


Του Λάμπρου Κωστάρα, μέλους Συμμαχίας Πολιτών

Όπως είχα προβλέψει, τελικώς απεδείχθη απόλυτα καταστροφική για την πόλη της Κορίνθου η αντίληψη να περιοριστεί η συζήτηση για τη δημοτική αγορά στο κτίριο, την ανάπλαση ή την κατεδάφιση … Μετά την απαξίωσή της και αντίστοιχες επιπτώσεις στο υπόλοιπο εμπορικό κέντρο σε περίοδο ισοπέδωσης του εμπορικού κόσμου αξίζει να ξανασκεφτούν μερικοί και πρώτα η δημοτική αρχή η οποία στο εν λόγω θέμα υπήρξε αναποτελεσματική. Επιμένω σε 10 βασικές αρχές που διατύπωσα το 2009 σε ειδική εκδήλωση όπου παρουσίασα επιχειρησιακό σχέδιο :

 1. Αξιοποίηση κάθε δυνατού περουσιακού στοιχείου του δήμου για ανάπτυξη και παραγωγή εισοδήματος για τους δημότες

 2. Αξιοποίηση της δημοτικής αγοράς ώς εργαλείου τόνωσης του εμπορικού κέντρου, προσέλκυσης κόσμου, στήριξης της οικογενειακής κορινθιακής επιχείρησης

 3. Μεταφορά της Φιλαρμονικής που τώρα στεγάζεται σε αυθαίρετο πρόσθετο κτίσμα επί της δημοτικής αγοράς, σε άλλο αξιοπρεπή χώρο και περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών και στήριξης της ντόπιας μουσικής και ευρύτερα καλλιτεχνικής δράσης ως απαραίτητη και αυτονόητη πολιτική στήριξης πολιτισμού, ανάπτυξης και διαμόρφωσης στίγματος της πόλης

 4. Ανάπτυξη μνημονίου συνεργασίας του δήμου με τους επιχειρηματίες και τις παραγωγικές τάξεις για την ανάπλαση και ενίσχυση του εμπορικού κέντρου 

 5. Ανοιγμα τουλάχιστον ενός δρόμου εντός της αγοράς για την διευκόλυνση της κίνησης 

 6. Η αξιοποίηση του ακινήτου της δημοτικής αγοράς μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερα με κατεδάφιση και ανέγερση κατάλληλου κτιρίου σε σχέση με τα αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται (βλέπε αρχιτεκτονική πρόταση ομάδας Κωστάρα 2009) και ανάλογα με τις προτάσεις ειδικών τεχνοκρατών. 

 7. Συνεργασία με ιδιοκτήτες για ανεύρεση επηχειρηματιών που θα αξιοποιήσουν απαξιωμένα ακίνητα σε καλές εμπορικές θέσεις που ασχημαίνουν την πόλη και δείχνουν εικόνα εγκατάλειψης 

 8. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου προώθησης και διαφήμισης της αγοράς της Κορίνθου σε συνεργασία με τις παραγωγικές τάξεις και φορέα τον δήμο

 9. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου προσέλκυσης επισκεπτών με βάση τοπικά και παραδοσιακά στοιχεία τοπικής παραγωγής και με βάση κοινωνικές ανάγκες (πχ πώληση ειδών διατροφής στη δημοτική αγορά σε χαμηλές τιμές για ταυτόχρονη κοινωνική πολιτική και προσέλκυση αγοραστικού κοινού)

 10. Εκπόνηση μόνιμου και διαρκούς σχεδίου δράσεων πολιτισμού με επίκεντρο την δημοτική αγορά ώστε να τονωθεί η επισκεψιμότητα

1 COMMENT

 1. Ο νεοφιλελεύθερος πλέον Αλέκος το είπε ξεκάθαρα, κανένας δήμος δε μπορεί να γίνει καλός επιχειρηματίας, και έχει δίκιο, άλλωστε γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς γίνεται ένα ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ (ΚΤΕΟ) να το ρίχνεις έξω!!!

Leave a Reply