Στις 20 και 21 Μαρτίου διεξήχθησαν οι εργασίες της Επιτροπής Ισότητας και Μη Διακρίσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Την Ελληνική Βουλή αντιπροσώπευσαν ως μέλη της Επιτροπής ο βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, καθώς επίσης και η βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αν. Υπουργός Παιδείας, Σια Αναγνωστοπούλου.

Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, με ημερήσια διάταξη εκθέσεις και ψηφίσματα για θέματα δικαιωμάτων και προσφυγικού, οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν ενεργά και πρότειναν σειρά τροπολογιών, οι οποίες μάλιστα έγιναν ομόφωνα δεκτές από τους Εισηγητές, τις Εισηγήτριες και τους λοιπούς συναδέλφους τους.

Ειδικότερα με πρόταση του κου Ψυχογιού προστέθηκε σε  ψηφίσμα  για τις γυναίκες πρόσφυγες η αναγκαίοτητα εφαρμογής των αποφάσεων για τη μετεγκατάσταση ( relocation ) στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, η ρητή αναφορά στις διατάξεις της Σύμβασης του Σύμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking) καθώς και η διευκολυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας  των γυναικών προσγυγων. 

Επίσης στο διάλογο που έγινε για την προώθηση της ισότητας στην πολιτική, ο βουλευτής παρουσίασε στους συναδέλφους του τα δεδομένα που επικρατούν στην Ελλάδα ως προς την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα κλπ. των πολιτικών προσώπων τονίζοντας τη συμμετοχή νέων ανθρώπων σε θέσεις ευθύνης του Κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης. Τέλος ανέδειξε τη σημασία των ακολουθούμενων πολιτικών και της συλλογικής λήψης αποφάσεων ως κριτήριο για την ποιότητα της δημοκρατίας σε μια χώρα. 

Κόρινθος, 22.03.2017

Γιώργος Ψυχογιός

Βουλευτής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ