Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου Αναπλάσεων στα Αγιαννιώτικα και τον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου προϋπολογισμού 500.000 €. Το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε είναι 56,28%.

Το έργο έχει τίτλο «Οδοποιία Κορίνθου» και χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :

  • κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Σοφοκλέους από την πλατεία Αγιαννιώτικων μέχρι την οδό Νηλέως,

  • διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις των οδών: Αγ. Γεωργίου από την οδό Νηλέως έως την Αντιόχου, την Ευκλείας, την Τριών Ιεραρχών και άλλων συνδετήριων οδών στο σχέδιο πόλης Αγίου Γεωργίου,

  • ανακατασκευή του καταστρώματος των οδών Πεισιστράτους, Ελευθερίου Διός και Τιμολέοντος με σταμπωτό δάπεδο.
    Μετά τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο και άμεσα θα αρχίσουν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου.