​Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

0


Ερώτηση σχετικά με την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ κατέθεσαν προς το Υπουργείο Εργασίας, 64 βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, την οποία συνυπογράφουν και οι τρεις βουλευτές της Κορινθίας (Μ. Θελερίτη, Γ. Τσόγκας και Γ. Ψυχογιός). 

Τεράστιο πρόβλημα για χιλιάδες οικογένειες, που η οικονομική κρίση τις κατέβαλε, αποτελεί η αδυναμία να πληρώσουν τις οφειλές τους στο ασφαλιστικό τους ταμείο, με αποτέλεσμα  να αδυνατούν τώρα να συνταξιοδοτηθούν. Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν να πάρουν σύνταξη, συμψηφίζοντας ή παρακρατώντας τις οφειλές τους από τη σύνταξη, εφόσον οι οφειλόμενες εισφορές τους δεν ξεπερνούν το ύψος 30 μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος του ασφαλιστικού Οργανισμού, και μέχρι του ανώτατου ποσού των 20.000 ευρώ μετά την προσαύξησή του με πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση όμως που η οφειλή ξεπερνά το ποσό των 20.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισμένοι οφείλουν να πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον των 20.000 ευρώ ποσό προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. 

Εξαιτίας της διάρκειας της οικονομικής κρίσης, της φτωχοποίησης που έχουν υποστεί και την έλλειψη άλλων πόρων, είναι εµφανής ο κίνδυνος επιβίωσης στον οποίο περιέρχονται οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχοντας διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, δεν έχουν άλλους εισοδηματικούς πόρους. Δεδομένου του γεγονότος ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει εμπράκτως την ευαισθησία της απέναντι σε κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση και της προσπάθειας που έγινε να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα με τις οφειλές προς τον Οργανισμό, θεωρούμε, ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν με αυξημένα ανθρωπιστικά κριτήρια.
Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας

Κόρινθος 16 Μαρτίου 2017

Απάντηση