​Βασίλης Νανόπουλος : 0,30 € ανά κυβικό να χρεωθούν όλες οι παλαιές οφειλές στο δήμο κορινθίων

0

Η Συμμαχία Πολιτών – κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού του δήμου Κορινθίων για το οικονομικό έτος 2017 που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της 23/12/2016 έθεσε το θέμα των υπερβολικών, αυθαίρετων, συνήθως  χωρίς μέτρηση για αρκετά έτη χρεώσεων νερού.

Επίσης στο δελτίο τύπου της 29.12.2016 αναφέραμε ότι όσοι δημότες έλαβαν προσφάτως αδικαιολόγητα υψηλές χρεώσεις νερού πρέπει να υποβάλλουν ενστάσεις στην ΔΕΥΑΚ για τη διόρθωση των  εις βάρος τους  λαθών θεωρώντας ακριβή την απάντηση του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΚ ότι μόνο 5% είναι τα λάθη .
Επειδή τώρα διαπιστώνεται ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των υπερβολικών, αυθαίρετων χωρίς μέτρηση για αρκετά έτη χρεώσεων από την πλειοψηφία του δήμου Κορινθίων , προτείνουμε όλες οι παλαιές οφειλές να χρεωθούν με την ελάχιστη τιμή ανά κυβικό μέτρο δηλαδή  0,30 € και να συμψηφιστούν με μελλοντικές χρεώσεις ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά οι πληρωμές  όσων έχουν πληρώσει ήδη . 
Επίσης προτείνουμε να μειωθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και το προηγούμενο άλλων δήμων π.χ. του δήμου Αγρινίου το τιμολόγιο των δημοτικών διαμερισμάτων όπου έχουν νερό μη διυλισμένο ,  μη πόσιμο, δεν έχουν συνδεθεί με δίκτυο  αποχέτευσης  κλπ .

Leave a Reply