​Απόφαση της ∆.Ε για τους πρόσφυγες στο Isthmia Prime Hotel που χρήζουν υπηρεσιών φυσικοθεραπείας

0


Συνάδελφοι-ισσες

Η επιλογή της προσφυγιάς για τους λαούς δεν είναι τίποτα άλλο από µια απέλπιδα προσπάθεια να

ξεφύγουν από τις άθλιες συνθήκες ζωής που επιβάλλει µια κοινωνία που στηρίζει τα συµφέροντα των

“λίγων” εις βάρος των “πολλών”. Τα δεινά και τα αδιέξοδα της κοινωνίας οδηγούν τους λαούς στην

προσφυγιά και στη µετανάστευση. 

Στην προκειµένη περίπτωση, οι πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα µας, είναι θύµατα ενός πολέµου που

γίνεται για τον έλεγχο των πηγών και των δρόµων µεταφοράς ενέργειας. Ένας πόλεµος όπου ουσιαστικά

γίνεται για τα συµφέρονται των µονοπωλίων κάθε χώρας που εµπλέκονται σε αυτόν µε θύµατα πάντα να

είναι οι λαοί. 

Πριν ξεριζωθούν, οι πρόσφυγες ήταν κατά βάση λαϊκοί άνθρωποι, οι οποίοι πριν από τον πόλεµο πάλευαν

για το µεροκάµατο στις πατρίδες τους και τώρα παλεύουν για την επιβίωσή τους κάπου αλλού και µε

χειρότερες συνθήκες. Τα δεινά και τα αδιέξοδα που δηµιουργεί η ζωή οδηγεί στον ξεριζωµό και στην

Ελλάδα το έχουµε ζήσει µε τους χιλιάδες πρόσφυγες παλιότερα αλλά και τους χιλιάδες νέους µετανάστες

στις µέρες µας. 

Γι’ αυτό το λόγο καλούµε τους συναδέλφους να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να ορθώσουν

ανάστηµα απέναντι στα ρατσιστικά και ξενοφοβικά παραληρήµατα που στοχοποιούν τους πρόσφυγες και

τα παιδιά τους. 

Μπορούµε να δείξουµε έµπρακτα την αλληλεγγύη µας σε 2 προσφυγόπουλα που βρίσκονται στην

περιοχή µας και πάσχουν από µυϊκή δυστροφία. Καλούµε τους συναδέλφους να υποστηρίξουν την

απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς για τα δύο

προσφυγόπουλα που βρίσκονται στο Isthmia Prime Hotel και έχουν ανάγκη από φυσικοθεραπεία.

∆ιεκδικούµε µε ευθύνη του κράτους να παρθούν όλα τα αναγκαία µέτρα για να έχουν οι πρόσφυγες

αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και υγειονοµική περίθαλψη χωρίς την εµπλοκή Μη Κυβερνητικών

Οργανώσεων. 

Αντίπαλος µας δεν είναι οι πρόσφυγες, οι µετανάστες και τα παιδιά τους, είναι η πολιτική των

κυβερνήσεων και της ΕΕ που γεννά φτώχεια, εξαθλίωση και πολέµους.

Απάντηση