Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για το ΚΕΑ, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν:

-Ταυτότητα ή άδεια διαμονής

-ΑΜΚΑ

-ΑΦΜ

-ΙΒΑΝ λογαριασμού Τράπεζας

-e-mail

-αριθμό κινητού τηλεφώνου
Εν συνεχεία, κατά περίπτωση, ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμιση νέων δικαιολογητικών, αν αυτό απαιτηθεί από το πρόγραμμα. 

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στα ΚΕΠ ή στο Δήμο. Στο Δήμο αρμόδιοι υπάλληλοι για την κατάθεση των αιτήσεων είναι οι εξής: 
Καρράς Νικόλαος (Δημαρχείο-Ιάσονος 1)

Ρήγα Γεωργία  (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. –Ελ. Βενιζέλου 4)

Ρουστέμη Πηγή (Κοινοτικό Κατάστημα Ισθμίας)

Γκούμα Μαρία  (Κοινοτικό Κατάστημα Ισθμίας)

Μάνδρα Ευδοκία (Δημοτικό Κατάστημα Αγίων Θεοδώρων)

Η κατάθεση των αιτήσεων θα ξεκινήσει από 01-02-2017.